Overzichtskaart DR Congo


Overzichtskaart van de Democratische Republiek Congo

Deze vouwkaart toont de meest recente toestand van het land. Ze bevat de nieuwe en vorige provincies, administratieve grenzen, meer dan 100 luchthavens, het wegen- en spoorwegennetwerk, rivieren en meren, de grootste steden en dorpen, natuurreservaten. Tijdszones, taalgebieden en het geografisch coördinatengrid zijn toegevoegd.

De nieuwe kaart van Congo is een onmisbaar instrument voor alle organisaties met activiteiten in de Democratische Republiek Congo, alsook voor elke reiziger die het land bezoekt.

Ook beschikbaar via Aquaterra zijn de stadsplannen van de 12 belangrijkste steden in Congo.

Voor meer informatie en voor bestellen: info@aquaterra.be

 

Technische Informatie

Titel:
Carte générale de la République Démocratique du Congo
General map of the Democratic Republic of the Congo

Vouwkaart
Afmetingen: 920x575mm ongeplooid, 115x247mm geplooid
Gewicht: 48gr

Inhoud
Recto: landkaart, plaatsindex, administratieve onderverdeling, taal- en tijdzones

Schaal
1/4.000.000

Registratie
Registratie nr: D/2017/8053/11
ISBN: 978 90 7813 1090
Uitgever: Aquaterra (www.aquaterra.be)

Inhoud
Deze gloednieuwe publicatie is een vouwkaart die de meest recente toestand van het land toont. De kaart bevat de nieuwe en vorige provincies, administratieve grenzen, meer dan 100 luchthavens, het wegen- en spoorwegennetwerk, rivieren en meren, de grootste steden en dorpen, natuurreservaten. Tijdszones, taalgebieden en het geografisch coördinatengrid zijn toegevoegd.

De nieuwe kaart van Congo is een onmisbaar instrument voor alle organisaties met activiteiten in de Democratische Republiek Congo, alsook voor elke reiziger die het land bezoekt.

Ook beschikbaar bij Aquaterra zijn de stadsplannen van de 12 belangrijkste steden in Congo.

Persbericht

Het Gentse cartografiebedrijf Aquaterra pakt uit met een gloednieuwe kaart van de Democratische Republiek Congo. Het Belgisch bedrijf, dat toonaangevend is in digitale cartografie, vult hiermee een reële leemte in de markt. Een recente en gedetailleerde kaart van Congo was tot nu toe immers wereldwijd niet beschikbaar.

Aquaterra realiseerde eerder al stadsplannen van de hoofdstad Kinshasa, van Lubumbashi en van de 10 volgende belangrijkste steden in Congo. Het bedrijf nam het opmerkelijke initiatief om een reeks plannen van Congo op de markt te brengen omwille van de groeiende interesse voor de Belgische ex-kolonie. Bovendien staat het Afrikaanse land dit jaar volop in de belangstelling omwille van de (verdaagde) presidentsverkiezingen.

De nieuwe kaart is een unicum op verschillende vlakken. Zo deed Aquaterra voor de basiskartering onder meer beroep op alternatieve bronnen zoals OpenStreet Map. OSM is open source data die wordt opgebouwd via crowd sourcing. Door de inbreng van ervaringsdeskundigen die de lokale situatie door en door kennen, is de kaart bijzonder actueel en zeer precies.

Dé sterkte van het plan is echter de redactionele keuze die werd gemaakt om enkel relevante informatie op de kaart te zetten. De kaartinhoud werd optimaal afgestemd op de beoogde gebruikers ervan: buitenlandse ambassades en overheidsdiensten, NGO’s en hulporganisaties, internationale instanties en bedrijven die in Congo op het terrein actief zijn.

Zo legt Aquaterra sterk de nadruk op de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van steden en dorpen in Congo, zowel via de weg als via de lucht. Enkel die wegen die effectief nog aanwezig én berijdbaar zijn worden opgenomen. Via inkleuring in 3 verschillende wegcategorieën wordt de fysische toestand van de wegen geduid.

Speciale aandacht werd besteed aan het in kaart brengen van luchthavens en airstrips, die in veel gevallen de enige toegang zijn tot bepaalde gebieden in Congo. Hiervoor werd beroep gedaan op de lijsten van ICAO (International Civil Aviation Organization van de Verenigde Naties) en van IATA.

Steden en dorpen (van 10.000.000 tot 10.000 inwoners) worden weergegeven in 5 categorieën van belangrijkheid, met het bevolkingsaantal als voornaamste criterium. Bij de kaart hoort een alfabetische plaatsnamenindex waardoor plaatsen snel kunnen gelokaliseerd worden. Op de kaart en in de index worden de provinciehoofdplaatsen in een aparte kleur weergeven.

De Congo-kaart van Aquaterra toont trouwens de nieuwe administratieve indeling van het land in 26 provincies, met de nieuwe provinciegrenzen en -hoofdsteden. Dat tegelijk ook de grenzen van de voormalige provincies zijn opgenomen, is erg handig. Een overzichtelijke tabel vergelijkt de vroegere en huidige situatie.

Dat ook het reliëf wordt weergegeven is een andere belangrijke meerwaarde van de kaart. De hill shading techniek maakt duidelijk waar gebergten en vlakten zijn. Verder zijn het spoorwegennet, waterlopen en meren, natuurreservaten, de spreiding van de vier grote taalgebieden in het land en de tijdzones op de kaart opgenomen. De aanwezigheid van een geografisch coördinatengrid maakt de kaart compleet.

Zelfs het formaat en de vouwwijze van de kaart werden afgestemd op het praktisch gebruik ervan. Onder meer door de keuze van de kaartschaal (1/4.000.000) is de kaart een compact en handig te gebruiken document.

De nieuwe Congo-kaart is enig in haar soort en wordt ongetwijfeld dé referentie voor organisaties met activiteiten in de Democratische Republiek Congo, alsook voor elke reiziger die het land bezoekt. De kaart kost 18,75 euro en is verkrijgbaar in de gespecialiseerde boekhandel.

Voor meer info: www.aquaterra.be / +32 (0) 9 230 55 15 / info@aquaterra.be